Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні

МЕТРОЛОГІЯ

Про метрологію

Рубрика “Метрологія” містить необхідну інформацію про метрологічну систему України, а саме:

  • нормативно-правову базу, яка регулює діяльність у сфері метрології та метрологічної діяльності;
  • посилання на офіційний веб-сайт Мінекономрозвитку де міститься інформація про:
    – Перелік уповноважених державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, підприємств,  установ та організацій на проведення повірки засобів вимірювальної техніки;
    – Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих законодавчо регульованих засобів, що перебувають в експлуатації;
  • посилання на офіційний веб-сайт Мінекономрозвитку, де міститься інформація про перелік національних еталонів;
  • найбільш типові питання представників бізнесу та відповіді на них.

Ознайомитись із еталонною базою України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 330 "Про визначення наукових метрологічних центрів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 398 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474 "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 "Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 663 "Про затвердження Положення про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 664 "Питання Служби єдиного часу і еталонних частот"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 865 "Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062 "Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1110 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1113 "Про затвердження Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1195 "Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 "Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1152 "Про особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони"

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94 "Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 117 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2015 № 163 "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки"

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.08.2015 № 914 "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин", зареєстрований у Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2015 № 1144 "Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних еталонів", зареєстрований у Мін’юсті 30.09.2015 за № 1159/27604

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.09.2015 № 1164 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації", зареєстрований у Мін’юсті 06.10.2015 за № 1203/27648

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 № 1192 "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації", зареєстрований у Мін’юсті 07.10.2015 за № 1213/27658

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 № 1719 "Про затвердження норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації" зареєстрований у Мінюсті 14.01.2016 за № 51/28181

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1747 "Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології" зареєстрований у Мінюсті 16.01.2016 за № 79/28209

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів" зареєстрований у Мінюсті 24.02.2016 за № 278/28408

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.07.2016 № 1161 "Деякі питання ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки", зареєстрований у Мін’юсті 03.08.2016 за № 1081/29211

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.08.2016 № 1412 "Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології", зареєстрований у Мін’юсті 14.09.2016 за № 1253/29383

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.08.2016 № 1413 "Про затвердження Порядку атестації аудиторів з метрології", зареєстрований у Мін’юсті 16.09.2016 за № 1257/29387

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 "Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями", зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547

ПРЕЗЕНТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Уповноважені організації на проведення повірки засобів вимірювальної техніки

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕТАЛОНІВ

Перелік національних еталонів

ВІДЕО

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

___Вимоги до засобів вимірювальної техніки, які надаються на ринку України та/або вводяться в експлуатацію в Україні встановлені одним з 3-х технічних регламентів:
___Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1069, розроблений на основі Директиви 2014/31/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів ЄС стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладів (NAWI) (набрав чинності 01.07.2016);
___Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 розроблений на основі Директиви 2014/32/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів ЄС стосовно надання на ринку вимірювальних приладів (MID) (набрав чинності 15.09.2016);
___Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94 (набрав чинності 05.09.2016). Цей Технічний регламент охоплює категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в Україні, які не охоплені технічними регламентами, розробленими на основі директив MID та NAWI.
___Для створення достатнього перехідного періоду пунктом 5 прикінцевих положень Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначено, що сертифікати відповідності ЗВТ затвердженому типу чинні протягом визначеного в них строку дії.
___Отже ЗВТ, які мають чинні сертифікати відповідності затвердженому типу можуть вводитися в експлуатацію та/або надаватись на ринку.
___Звертаємо увагу, що термін дії останніх сертифікатів відповідності затверджену типу закінчується 28.12.2018 та відбудеться повний перехід на систему оцінки відповідності ЗВТ вимогам Технічних регламентів. Тому виробники ЗВТ, які мають чинні сертифікати відповідності вже повинні розпочати процедуру оцінки відповідності.

___Звертаємо увагу, що на сьогодні Державний реєстр засобів вимірювальної техніки має інформативний характер і буде зберігатися до 01.01.2019.

___Слід зазначити, що положення пункту 4, розділу 4 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» не відповідає Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та порушує міжнародні зобов’язання України в рамках СОТ (преференції окремим країнам).
Мінекономрозвитку розроблено відповідний проект Закону щодо виключення цього пункту із Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Цей законопроект подано на розгляд Уряду.
___Міністерство вважає, що засоби вимірювальної техніки, що використовуються для цілей комерційного, у тому числі розподільного, обліку комунальних послуг повинні пройти оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту, зокрема лічильники води та тепла –Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163

___У разі виконання Україною вимог, передбачених Угодою АСАА, в секторах, які охоплені ACAA, торгівля між Україною та ЄС буде відбуватись на тих самих умовах, що і в рамках ЄС.
___Україна вживає необхідних заходів щодо підготовки до підписання Угоди АСАА у 3-х пріоритетних секторах промислової продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини): прийнято відповідні технічні регламенти, стандарти та затверджено їх переліки, створено інфраструктуру призначених органів.
___Після підписання Угоди АСАА у 3-х пріоритетних секторах планується підписання Угоди АСАА по пріоритетам другої черги, зокрема неавтоматичних зважувальних приладах (NAWI) та вимірювальних приладах (MID).
___Наразі підписано двосторонні Угоди про визнання результатів випробувань з метою оцінки відповідності засобів вимірювань:
___між ННЦ “Інститут метрології” і Національним Інститутом Метрології Міністерства економіки Республіки Молдова;
___між ННЦ “Інститут метрології” і ДП “Укрметртестстандарт” та Білоруським державним інститутом метрології Державного комітету по стандартизації Республіки Білорусь.
___Проводяться роботи щодо підписання таких угод з Грузією та Азербайджаном.
___На сьогодні між державами-членами ЄС, США та Україною міжнародні договори про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності не укладено.

___Законами України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» не передбачено спрощень щодо пакету документів, які необхідно мати для введення в експлуатацію законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки медичного призначення при їх закупівлі (за кордоном) чи отримані від міжнародних благодійних організацій.
___Це питання регулюється іншим іншими законодавчими актами, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

___Змін у законодавстві щодо спрощення процедури отримання призначення на проведення робіт з оцінки відповідності чи делегування права проводити оцінку від призначених органів оцінки відповідності регіональним метрологічним центрам не буде.
___Оцінку відповідності законодавчо регульованих ЗВТ проводять тільки призначені органи з оцінки відповідності, за умови акредитації в Національному агентстві з акредитації України та наявності власної випробувальної лабораторії.
___Довідково: Перелік призначених органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів олзміщено на веб-сайті Мінекономрозвитку (рубрика «Діяльність», підрубрика «Технічне регулювання», розділ «Переліки призначених органів з оцінки відповідності»).
___На сьогодні до нього включено 7 органів з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів ще 2 будуть призначені найближчим часом.

___Згідно з статтею 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.
___Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 затверджено Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці (до Переліку включено 80 категорій законодавчо регульованих ЗВТ).
___Звертаємо увагу, що порівняно з попереднім етапом розвитку метрологічної системи України, який діяв до 01.01.2016, такий перелік зменшено у два рази, що сприяє дерегуляції господарської діяльності.
___Не підлягають періодичній повірці законодавчо регульовані ЗВТ, що застосовуються органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації.
___Разом з тим, для контролю метрологічних характеристик ЗВТ, які не входять до Переліку, в експлуатації може проводитись повірка або калібрування в добровільному порядку.
___Беручи до уваги досвід провідних європейських країни закликаємо у добровільному порядку проводити саме калібрування.

___Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначено новий порядок уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.
___Відповідно до статті 18 Закону для проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, суб’єктам господарювання (крім фізичних осіб-підприємців, які не мають права подаватись на уповноваження) необхідно одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, яке видається Мінекономрозвитку.
___Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 117.
___Вимоги до структури та змісту документів, що додаються до заяви про видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, затверджено наказом Мінекономрозвитку від 29.08.2016 № 1412, зареєстрованим у Мін’юсті 14.09.2016 за № 1253/29383.
___Заявники документально підтверджують додержання Критеріїв, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 23.09.2015 № 1192, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2015 за № 1213/27658.
___Критеріями, яким повинні відповідати заявники для проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, є:
___1)незалежність та неупередженість;
___2) кваліфікація персоналу;
___3) наявність матеріально-технічної бази;
___4) наявність фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки ЗВТ;
___5) наявність упровадженої системи якості ЗВТ;
___6) забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки ЗВТ.
___Слід зазначити, що основною вимогою уповноваження є не форма власності заявника, а відповідність критеріям уповноваження.
___Уповноваження процедура платна. Розмір плати визначено постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 117

___Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифіковано (надано згоду на обов’язковість) Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).
___Відповідно до пункту 1.4 додатку III глави 3 “Технічні бар’єри у торгівлі” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію українська сторона має досягти повного узгодження національного горизонтального (рамкового) законодавства з законодавством ЄС стосовно “одиниць виміру”.
___Виконання пункту 1.4 стало можливим завдяки прийняттю наказу Мінеконвмрозвитку від 04.08.2015 № 914 ″Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин″, зареєстрованим в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467, (далі – наказ № 914), розробленого на основі Директиви Ради Європейського Союзу 80/181/ЄЕС від 20.12.1979 “Про спрощення законів країн-членів ЄС стосовно одиниць вимірювань та анулювання Директиви 71/354/ЕЕС”.
___Відповідно до пункту 1 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених наказом № 914 на маркуванні продукції, що надається на ринку України, застосовуються міжнародні позначення одиниць вимірювання (з використанням літер латинського чи грецького алфавіту). Одночасно на маркуванні можуть бути застосовані українські позначення одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту)
___Відповідно до наказу № 914 суб’єктам господарювання дозволяється застосовувати позначення одиниць вимірювання на продукції чи на її маркуванні під час виробництва та під час уведення в обіг без урахування положень цього наказу до 1 січня 2019 року, при цьому продукція, яка введена в обіг до 1 січня 2019 року, залишається в обігу до закінчення строку служби.

___Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” який регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності, не передбачено атестації вимірювальних лабораторій, як це було до 2016 року.
___Водночас, згідно з частиною четвертою статті 7 Закону встановлено, що повноваження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб – підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються законом.
___Враховуючи зазначене, необхідність уповноважувати вимірювальні лабораторії буде визначено у разі внесення відповідних змін до законів України, які регулюють види діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології, передбачені статтею 3 Закону.
___Мінекономрозвитку листом від 08.06.2017 № 3421-06/19161-01 поінформувало Кабінет Міністрів України про стан підготовки нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону та надало пропозиції щодо активізації процесу виконання частини четвертої статті 7 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.
___Кабінет Міністрів України своїм листом від 22.06.2017 № 24591/77/1-14 доручив центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність до Закону.
___Враховуючи зазначене, ЦОВВ (які формують та реалізують державну політику у відповідних видах діяльності), необхідно розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства стосовно уповноваження підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб – підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг (у тому числі визначити порядок уповноваження та критерії, яким зазначені суб’єкти повинні відповідати), які здійснюють свою діяльність у сфері законодавчо регульованої метрології.
___Альтернативою щодо уповноваження вимірювальних лабораторій є:
___акредитація випробувальних лабораторій, яка здійснюється національним органом України з акредитації відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;
___у разі, якщо це не протирічить вимогам чинного законодавства проведення добровільного оцінювання вимірювальних можливостей підприємства. Такі послуги надаються державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

___Відповідно до статті 20 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначено три види метрологічного нагляду:
___державний ринковий нагляд за відповідністю засобів вимірювальної техніки вимога технічних регламентів;
___метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
___Відповідно до положення про Держпродспоживслужбу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 саме цей орган здійснює метрологічний нагляд.
___Найбільш суттєвими проблемами щодо здійснення метрологічного нагляду є:
___– мораторій на проведення заходів контролю та нагляду;
___– відсутність кваліфікованого персоналу у Держпродспоживслужби та її територіальних органів.
___Департамент технічного регулювання Мінекономрозвитку та підприємства і установи, що належать до сфери управління Міністерства надають консультативну та експертну допомогу фахівцям Держпродспоживслужби щодо здійснення метрологічного нагляду.

___Відповідно до статті 23 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» метрологічні вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення, встановлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами.
___Метрологічні вимоги до фасованих товарів встановлені в 2-х технічних регламентах, розроблених на основі директив ЄС, та наказом Мінекономрозвитку.
___Технічні регламенти:
___щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 та розроблений на основі Директиви 75/107/ЄЕС;
___щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 та розроблений на основі Директиви 76/211/ЄЕС;
___наказ Мінекономрозвитку від 05.07.2017 № 969 “Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів”.
___Звертаємо увагу, що виробник фасованої продукції сам визначає на відповідність якому нормативно-правовому акту від буде фасувати свою продукцію або на відповідність наказу № 969 або на відповідність одному із вищезазначених Технічних регламентів (за умови нанесення знаку відповідності цим Технічним регламентам).

___Україна приєдналася 19.05.2005 до Болонського процесу. ___Невід’ємною частиною Болонського процесу є автономізація вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) з чітким поділом функцій між ними та міністерством. ___Разом з тим інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 330 визначено 4 наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку , які тісно співпрацюють з ВНЗ стосовно питань метрології та метрологічної діяльності, зокрема : ___Національний науковий центр “Інститут метрології” з Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут”, Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом; ___державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” з Київським національним університетом технологій та дизайну; ___державне підприємство “Івано-Франківськстандартметрологія” з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу; ___державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” з Національним університетом “Львівська політехніка”.

___На підставі наказу Мінекономрозвитку від 13.07.2016 № 1161 «Деякі питання ведення Реєстру затверджених типів ЗВТ», зареєстрованого в Мін’юсті 03.08.2016 за № 1081/29211, ДП «Укрметртестстандарт» уповноважено на формування та ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, до якого заноситься інформація, зокрема, про видані призначеним органом з оцінки відповідності сертифікати перевірки типу ЗВТ (модуль В). ___Реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки розміщено на веб-сайті ДП «Укрметртестстандарт» (www.ukrcsm.kiev.ua) Водночас слід зазначити, що в Мінекономрозвитку відсутня інформація щодо оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки із застосуванням модуля D. ___Разом з тим, призначені органи з оцінки відповідності повинні дотримування вимоги конфіденційності інформації. ___Враховуючи зазначене, пропонуємо щодо порушеного вами питання звернутися безпосередньо до виробників продукції. ___Окрім цього, статтею 44 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» передбачено: ___у разі якщо це передбачено певним технічним регламентом, відповідна координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно із зазначеним технічним регламентом, впроваджуються та належним чином функціонують у формі секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів; ___секторальні (міжсекторальні) групи призначених органів мають право розробляти та ухвалювати документи, спрямовані на забезпечення узгодженості в технічному застосуванні призначеними органами процедур оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що належать до сфери відповідальності зазначених груп. Призначені органи повинні застосовувати такі документи як загальні настанови. ___Наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2016 № 2152 утворено міжсекторальну групу призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062, Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 24.02.2016 № 163 та Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94. ___Відповідно до пункту 1.2 розділу 1 Положення про міжсекторальну групу призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів, Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки та Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки основним завданням міжсекторальної групи є забезпечення узгодженості в технічному застосуванні призначеними органами з оцінки відповідності процедур оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що належать до сфери її відповідальності. ___Здійснення функцій Секретаріату міжсекторальної групи покладено на державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікацій та захисту прав споживачів» (вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143).

___Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» визначено, що державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі – ДП «УкрНДНЦ») (адреса: вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115; www.ukrndnc.org.ua) виконує функції національного органу стандартизації.
___Пропонуємо з питання щодо придбання копій нормативних документів звернутися до ДП «УкрНДНЦ».
___Водночас слід зазначити, що перелік гармонізованих європейських стандартів під Директиву 2014/32/ЄС, який опубліковано 27.07.2012 в Офіційному віснику Європейського Союзу, є застарілим та містить нечинні європейські стандарти, зокрема EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011, EN 14154-3:2005+A2:2011.

___Відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна вживає необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС. ___Статтею 48 старого Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», який діяв до 31.12.2015, було передбачено визнання результатів державних випробувань, затвердження типу, повірки, калібрування і метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань, проведених в іноземних державах. ___Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», який набрав чинності 01.01.2016, не передбачено процедур проведення державних випробувань та атестації засобів вимірювальної техніки натомість передбачено оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки) вимогам технічних регламентів. ___Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які вводяться в обіг, надаються на ринку та/або вводяться в експлуатацію в Україні, повинні відповідати вимогам одного із технічних регламентів, а саме: Технічному регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062; ___Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163; Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94. ___Згідно з частиною першою статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов’язковою, за винятком випадків, визначених у зазначених технічних регламентах та статті 12 цього Закону (особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів). ___Відповідно до статті 30 Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» за наявності відповідних міжнародних договорів України визнаються результати оцінки відповідності, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, проведених в інших державах. ___На сьогодні такі договори України відсутні. ___З огляду на вищезазначене, наразі здійснення експорту вітчизняних засобів вимірювальної техніки на ринки держав-учасниць СНД та інших держав можливе після проходження відповідних процедур, передбачених законодавством цих держав. ___Одночасно, з метою зменшення витрат вітчизняних виробників засобів вимірювальної техніки та спрощення доступу вітчизняних засобів вимірювальної техніки на ринки цих держав Мінекономрозвитку з урахуванням законодавства України проаналізовано всі можливі варіанти укладання угод з державами-учасницями СНД та іншими державами. ___Інформуємо, що на сьогодні українськими національними метрологічними центрами (ННЦ «Інститут метрології», м. Харків та ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ) підписані угоди про визнання результатів випробувань засобів вимірювальної техніки з метою затвердження типу або оцінки відповідності з Білоруським державним інститутом метрології (БелГИМ), Національним Інститутом Метрології Республіки Молдова. ___Водночас Мінекономрозвитку та науковими метрологічними центрами здійснюються заходи щодо можливого підписання аналогічних угод з національними метрологічними інститутами Грузії, Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Узбекистан, Республіки Туркменістан.

___Такий орган створено. Наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2016 № 2152 утворено міжсекторальну групу призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062, Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 24.02.2016 № 163 та Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94.
___Відповідно до пункту 1.2 розділу 1 Положення про міжсекторальну групу призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів, Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки та Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки основним завданням міжсекторальної групи є забезпечення узгодженості в технічному застосуванні призначеними органами з оцінки відповідності процедур оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що належать до сфери її відповідальності.
___Здійснення функцій Секретаріату міжсекторальної групи покладено на державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікацій та захисту прав споживачів» (вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143).
___Враховуючи викладене, питання, які виникають під час проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів можуть бути розглянуті на засіданні міжсекторальної групи.

___Відповідно до статті 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології.
___У разі відсутності власної калібрувальної лабораторії Ви можете звернутися до наукових метрологічних центрів (ННЦ «Інститут метрології», м. Харків, ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ, ДП «НДІ «Система», м. Львів, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», м. Івано-Франківськ), або до метрологічних центрів, калібрувальних лабораторій, акредитованих Національним агентством з акредитації України (реєстр розміщено на веб-
порталі НААУ https://naau.org.ua/).

___Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 затверджено перелік із 80 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.
___Для проведення повірки всіх 80 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки станом на сьогодні уповноважено 64
повірочні лабораторії з переліком яких Ви можете ознайомитися за
посиланням http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=ff698074-
ce54-4c93-9aad-
1aac53b1a050&tag=DerzhavniiRestrNaukovikhMetrologichnikhTsentriv-
MetrologichnikhTsentrivIPovirochnikhLaboratorii-
UpovnovazhenikhNaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimi
riuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii
___Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів затверджено наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016  № 193 зареєстрованим в Мін’юсті 24.02.2016 за № 278/28408 (далі – Порядок).
___Відповідно до пункту 2 розділу 3 Порядку місце проведення повірки визначає повірочна лабораторія, зважаючи на економічні чинники, можливість транспортування еталонів, допоміжних засобів повірки та засобів вимірювальної техніки, що повіряють, погоджуючи це рішення із заявником.

ПІДПИСАТИСЬ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ

Функціонування Платформи продовжено за сприяння проєкту технічної допомоги “Застосування та імплементація Угоди про асоціацію ЄС – Україна у сфері торгівлі”, що фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини та виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Всі права захищені.

Задати питання