Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні

АКРЕДИТАЦІЯ

Про акредитацію

Рубрика “Акредитація” містить:

  • загальну інформацію щодо національної системи акредитації в Україні;
  • посилання на офіційний веб-сайт Національного агентства з акредитації в Україні (НААУ), де міститься інформація про:
    – нормативно-правові засади діяльності НААУ;
    – реєстр акредитованих органів з оцінки відповідності;
    – міжнародну діяльність НААУ.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АКРЕДИТАЦІЇ В УКРАЇНІ

___Акредитація органів з оцінки відповідності (далі – акредитація) – засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.
___Одним з основних принципів діяльності з акредитації є принцип добровільності акредитації.
___Акредитація здійснюється відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національними стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації національним органом України з акредитації.
___Національний орган України з акредитації може акредитувати органи з оцінки відповідності, а саме:
___– випробувальні та калібрувальні лабораторії;
___– органи із сертифікації продукції, процесів та послуг;
___– органи із сертифікації систем якості, систем управління якістю, систем
___– екологічного управління;
___– органи із сертифікації персоналу;
___– органи з інспектування;
___– інші органи з оцінки відповідності.
___У випадках, встановлених законодавством, національний орган України з акредитації може акредитувати інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчувати компетентність осіб щодо провадження діяльності іншої, ніж оцінка відповідності.
___Національним органом України з акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ). НААУ є державною організацією, яка утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність.

ПІДПИСАТИСЬ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ

Функціонування Платформи продовжено за сприяння проєкту технічної допомоги “Застосування та імплементація Угоди про асоціацію ЄС – Україна у сфері торгівлі”, що фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини та виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Всі права захищені.

Задати питання