“Технічне регулювання
для розвитку науки, освіти, бізнесу”

Міжнародний форум з питань технічного регулювання

м. Львів, 23-25 травня 2019 року

Днів
Годин
Хвилин
Секунд

Про Форум

23-25 травня 2019 р.у Львові за ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгівлі України пройде Міжнародний форум з питань технічного регулювання «Технічне регулювання для розвитку науки, освіти, бізнесу».

Планується, що захід збере понад 200 учасників: міжнародних експертів, представників державних підприємств, установ, організацій, бізнес-структур, асоціацій тощо.

Захід проводиться з метою забезпечення сталого розвитку науки, освіти, бізнесу завдяки впровадженню в Україні вимог міжнародного рівня, підвищення обізнаності українських науковців, фахівців і виробників щодо ролі технічного регулювання у важливих  сферах нашого життя.

Програма

День #1

23.05.2019

День #2

24.05.2019

День #3

25.05.2019

Спікери

Домас ВАСИЛИАУСКАС
Голова Литовської метрологічної інспекції
Наталія ВІРЧЕНКО
Керівник відділу нотифікацій та обробки запитів у складі управління співробітництва з СОТ Мінекономрозвитку

Наталія Вірченко очолює відділ нотифікацій та обробки запитів у складі управління співробітництва з СОТ Мінекономрозвитку, який спеціалізується у питаннях забезпечення дотримання принципу прозорості в торговельній політиці України, сприяє ефективній співпраці та оперативному обмінові інформацією і документами із Секретаріатом СОТ та країнами-членами, а також координує діяльність органів державної влади з питань підготовки нотифікацій та відповідей на запити щодо чинних норм, запровадження нових правил у сферах пов‘язаних з торгівлею. Відділ має доступ до офіційних повідомлень (нотифікацій) членів СОТ щодо фактичних і запланованих змін у їхніх торговельних режимах, а також щодо нормативно-правового регулювання в таких сферах як технічні регламенти та процедури оцінки відповідності.

Леонід ВІТКІН
Директор департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку, доктор технічних наук, професор

Віткін Леонід, директор департаменту технічного регулювання Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, доктор технічних наук, професор має
значний досвід роботи у сфері виробництва, освіти, науки і державного управління.
Здійснює наукову діяльність, має понад 170 наукових публікацій. Був у складі
офіційних делегацій від України щодо вступу України до Світової організації
торгівлі, щодо укладання Угоди про асоціацію і Зону вільної торгівлі з ЄС та
відповідальним за розділи подолання технічних бар’єрів у торгівлі. Останні п’ять
років очолює департамент технічного регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, організовуючи роботу щодо реформування системи
технічного регулювання України, відповідно до міжнародних та європейських норм, маючи на меті визнання української системи технічного регулювання на міжнародному та європейському рівнях. Зокрема, здійснює роботу щодо укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), що є невід’ємним протоколом до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Олександр ГОЛІАНІН
Директор Агентства з нагляду за ринком Боснії та Герцеговини

Наталія Вірченко очолює відділ нотифікацій та обробки запитів у складі управління співробітництва з СОТ Мінекономрозвитку, який спеціалізується у питаннях забезпечення дотримання принципу прозорості в торговельній політиці України, сприяє ефективній співпраці та оперативному обмінові інформацією і документами із Секретаріатом СОТ та країнами-членами, а також координує діяльність органів державної влади з питань підготовки нотифікацій та відповідей на запити щодо чинних норм, запровадження нових правил у сферах пов‘язаних з торгівлею. Відділ має доступ до офіційних повідомлень (нотифікацій) членів СОТ щодо фактичних і запланованих змін у їхніх торговельних режимах, а також щодо нормативно-правового регулювання в таких сферах як технічні регламенти та процедури оцінки відповідності.

Віткін Леонід, директор департаменту технічного регулювання Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, доктор технічних наук, професор має значний досвід роботи у сфері виробництва, освіти, науки і державного управління.
Здійснює наукову діяльність, має понад 170 наукових публікацій. Був у складі офіційних делегацій від України щодо вступу України до Світової організації торгівлі, щодо укладання Угоди про асоціацію і Зону вільної торгівлі з ЄС та
відповідальним за розділи подолання технічних бар’єрів у торгівлі. Останні п’ять років очолює департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, організовуючи роботу щодо реформування системи технічного регулювання України, відповідно до міжнародних та європейських норм, маючи на меті визнання української системи технічного регулювання на міжнародному та європейському рівнях. Зокрема, здійснює роботу щодо укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), що є невід’ємним протоколом до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Віктор ГОРИЦЬКИЙ
Голова Національного агентства з акредитації України

Голова Національного агентства з акредитації України з 2015 року.
У сфері акредитації органів з оцінки відповідності працює 10 років. В різні періоди був керівником НААУ з якості, відповідав за вдосконалення системи акредитації та її визнання міжнародними органами з акредитації (Європейською асоціацією з акредитації – ЕА), міжнародну діяльність НААУ.
Має вчену ступінь доктора технічних наук за спеціальністю “Системи управління та зв’язок”, вчене
звання професора кафедри “захисту інформації” отримав у 2001 році. Керівник наукової школи. Під науковим керівництвом захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Автор більше 120 наукових праць, винаходів та патентів.

Віктор ГРАЧОВ
Завідуючий лабораторією ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка». Працював інженером-конструктором та начальником конструкторського відділу завода «ЛОРТА», керівником сектору науково-технічного аналізу та головним інженером – технічним керівником Державного підприємства «Сертифікаційно-метрологічний випробувальний центр «ЛОРТА». Займав посаду директора Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту. З 2008р. експерт та аудитор НААУ з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025.

Юрій ГРИНІВ
Кандидат економічних наук (доктор філософії), генеральний директор ДП «Львівстандартметрологія»

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю інженера-економіста та Київський університет права за спеціальністю правознавство.
Працював на виробничих підприємствах, заступником голови Представництва Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва у Львівській області. Займав посади начальника податкових інспекцій та інспекції захисту прав споживачів. З 2016 року працює генеральним директором ДП «Львівстандартметрологія». Автор багатьох наукових статей в галузі регіональної економіки.

Ольга ДЕМИДЕНКО
к.т.н., ректор інституту підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

Аудитор з сертифікації систем управління якістю за ДСТУ ISO 13485 та оцінки
відповідності за технічним регламентом медичні вироби.
Має понад 50 публікацій, із яких: статті у фахових виданнях, тези доповідей та
навчально-методичні посібники.
Брала учать у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях та
симпозіумах, як в Україні так і закордоном.
Коло наукових інтересів пов’язане з дослідженням питань пов’язаних з екологічним аудитом на підприємствах.

Голова Національного агентства з акредитації України з 2015 року.
У сфері акредитації органів з оцінки відповідності працює 10 років. В різні періоди був керівником НААУ з якості, відповідав за вдосконалення системи акредитації та її визнання міжнародними органами з акредитації (Європейською асоціацією з акредитації – ЕА), міжнародну діяльність НААУ.
Має вчену ступінь доктора технічних наук за спеціальністю “Системи управління та зв’язок”, вчене звання професора кафедри “захисту інформації” отримав у 2001 році. Керівник наукової школи. Під науковим керівництвом захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Автор більше 120 наукових праць, винаходів та патентів.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка». Працював інженером-конструктором та начальником конструкторського відділу завода «ЛОРТА», керівником сектору науково-технічного аналізу та головним інженером – технічним керівником Державного підприємства «Сертифікаційно-метрологічний випробувальний центр «ЛОРТА». Займав посаду директора Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту. З 2008р. експерт та аудитор НААУ з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025.

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю інженера-економіста та Київський університет права за спеціальністю правознавство.
Працював на виробничих підприємствах, заступником голови Представництва Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва у Львівській області. Займав посади начальника податкових інспекцій та інспекції захисту прав споживачів. З 2016 року працює генеральним директором ДП «Львівстандартметрологія». Автор багатьох наукових статей в галузі регіональної економіки.

Аудитор з сертифікації систем управління якістю за ДСТУ ISO 13485 та оцінки відповідності за технічним регламентом медичні вироби.
Має понад 50 публікацій, із яких: статті у фахових виданнях, тези доповідей та навчально-методичні посібники.
Брала учать у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях та симпозіумах, як в Україні так і закордоном.
Коло наукових інтересів пов’язане з дослідженням питань пов’язаних з
екологічним аудитом на підприємствах.

Євгеній ДОІЛЬНІЦИН
Заступник начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва – начальник відділу стандартизації департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку

Трудовий стаж на державній службі 10 років. З 2009 року працював в Держспоживстандарті, з
2011 року – в Мінекономрозвитку. Доільніцин Є. О. є
розробником законопроектів стосовно внесення змін до деяких
законодавчих актів у зв’язку із прийняттям Закону України "Про
стандартизацію" (внесення змін до 130 законодавчих актів), низки нормативно-
правових у сфері національної стандартизації, член комісії з апеляцій національного органу стандартизації.
До завдань Доільніцина Є. О. належать питання щодо розроблення проектів
нормативно-правових актів у сфері стандартизації; опрацювання проектів нормативно-правових актів в частині питань стандартизації, які надходять на погодження до Мінекономрозвитку; підготовки інформації та наданні роз’яснень стосовно формування та реалізації державної політики у сфері стандартизації; забезпечення виконання бюджетної програми у сфері стандартизації; погодження програми робіт з національної стандартизації; затвердження переліків національних стандартів для цілей технічних регламентів; затвердження національних класифікаторів.

Домініка ДОР
Директор з промислового розвитку відділу якості та інфраструктури Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку
Мічо ДРЛЬО
Начальник відділу загальної безпеки продукції Агентства з нагляду за ринком Боснії та Герцеговини
Олександр ЗАДОРОЖНИЙ
Заступник директора департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Народився в м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.
У 2003 р. закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Друга вища
освіта – КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.
2010-2011 – Мінпромполітики, департамент металургійної та гірничорудної промисловості (начальник відділу, заступник директора департаменту)
2011-2013 – Державне агентство України з управління державними корпоративними правами
та майном (заступник директора департаменту – начальника відділу підприємств гірничо-
металургійного комплексу, департамент взаємодії з підприємствами базових галузей)
09.2013 – 12.2014 – Мінпромполітики, заступник директора департаменту гірничо-
металургійного комплексу
12.2014 – 02.2017 – Мінекономрозвитку, начальник відділу правового забезпечення
промислової політики юридичного департаменту, далі начальник управління розвитку промисловості департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості
з 02.2017 – Мінекономрозвитку, заступник директора департаменту промислової політики

Трудовий стаж на державній службі 10 років. З 2009 року працював в Держспоживстандарті, з
2011 року – в Мінекономрозвитку. Доільніцин Є. О. є
розробником законопроектів стосовно внесення змін до деяких
законодавчих актів у зв’язку із прийняттям Закону України “Про
стандартизацію” (внесення змін до 130 законодавчих актів), низки нормативно-
правових у сфері національної стандартизації, член комісії з апеляцій національного
органу стандартизації.
До завдань Доільніцина Є. О. належать питання щодо розроблення проектів
нормативно-правових актів у сфері стандартизації; опрацювання проектів нормативно-правових актів в частині питань стандартизації, які надходять на погодження до Мінекономрозвитку; підготовки інформації та наданні роз’яснень стосовно формування та реалізації державної політики у сфері стандартизації; забезпечення виконання бюджетної програми у сфері стандартизації; погодження програми робіт з національної стандартизації; затвердження переліків національних стандартів для цілей технічних регламентів; затвердження національних класифікаторів.

Народився в м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.
У 2003 р. закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Друга вища
освіта – КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.
2010-2011 – Мінпромполітики, департамент металургійної та гірничорудної промисловості
(начальник відділу, заступник директора департаменту)
2011-2013 – Державне агентство України з управління державними корпоративними правами
та майном (заступник директора департаменту – начальника відділу підприємств гірничо-
металургійного комплексу, департамент взаємодії з підприємствами базових галузей)
09.2013 – 12.2014 – Мінпромполітики, заступник директора департаменту гірничо-
металургійного комплексу
12.2014 – 02.2017 – Мінекономрозвитку, начальник відділу правового забезпечення
промислової політики юридичного департаменту, далі начальник управління розвитку промисловості департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості
з 02.2017 – Мінекономрозвитку, заступник директора департаменту промислової політики

Євгеній ІШЕНКОВ
Національний координатор з тренінгів та сертифікації Проекту ЮНІДО/ГЕФ

Народився 23 листопаду 1960 р. Національний координатор з тренінгів та сертифікації Проекту ЮНІДО/ГЕФ (2014 – до цього часу); Доцент Національного технічного університету України «КПІ» (1995-2016), Директор Центру підготовки енергоменеджерів(1996-2016). Канд.техн.наук – Ph.D. (1992), доцент (1995), Сертифікований енергоменеджера (СЕМ) (2015). Основна кваліфікація: консультування та тренінгові курси в галузі енергоефективності, оптимізації параметрів та режимів роботи обладнання, енергетичного аудиту & менеджменту, питань енергетики та довкілля, відновлювальних джерел енергії, енергетичних та кліматичних проблем. «зеленої» економіки, потреб навчання, організація та проведення навчального та тренінгового процесу. Він є автором 175 наукових праць. Тривалий та короткостроковий експерт міжнародних проектів (EU-Tacis, FP6, FP7, USAID, GIZ, UNDP, UNIDO other), Знання мов: Russian, Ukrainian, English, German.

Контакти: вул. Еспланадна, 20, офіс 701, Київ, Україна, 01601,
Tel.+38-044-2535962;
e-mail: e.inshekov@unido.org

Ірен ФЛУДА
Начальник відділу електричних вимірювань Грецького інституту метрології
Ірина КРАВЧЕНКО
Генеральний директор Державного підприємства “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”

Має значний досвід у сфері технічного
регулювання та захисту прав споживачів у виробничому секторі та секторі надання послуг. Доктор філософії у галузі державного управління. З 2007 по 2009 рік — перший заступник голови державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики. З 2015 року по теперішній час очолює Державне підприємство
“КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”. Має почесне звання “Заслужений
працівник сфери послуг України”. У 2017 році обрана Головою ради
директорів державних підприємств системи технічного регулювання, що входять до сфери управління Мінекономрозвитку.

Ігор КЛОС
Директор ТзОВ НВП «Техноваги»

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер з автоматизації і комплексної механізації машинобудування. Працював інженером-конструктором і начальником конструкторських бюро ВО «Лорта» та   ВО «Львівприлад». З 2002 року директор і засновник ТзОВ НВП «Техноваги» – науково-виробничого підприємства, яке займається розробкою та виробництвом ваг, дозаторів, пакувальних машин, випробувального обладнання. Автор більше 10-ти авторських свідоцтв, патентів на винаходи та наукових публікацій.

Народився 23 листопаду 1960 р. Національний координатор з тренінгів та сертифікації Проекту ЮНІДО/ГЕФ (2014 – до цього часу); Доцент Національного технічного університету України «КПІ» (1995-2016), Директор Центру підготовки енергоменеджерів(1996-2016). Канд.техн.наук – Ph.D. (1992), доцент (1995), Сертифікований енергоменеджера (СЕМ) (2015). Основна кваліфікація: консультування та тренінгові курси в галузі енергоефективності, оптимізації параметрів та режимів роботи обладнання, енергетичного аудиту & менеджменту, питань енергетики та довкілля, відновлювальних джерел енергії, енергетичних та кліматичних проблем. «зеленої» економіки, потреб навчання, організація та проведення навчального та тренінгового процесу. Він є автором 175 наукових праць. Тривалий та короткостроковий експерт міжнародних проектів (EU-Tacis, FP6, FP7, USAID, GIZ, UNDP, UNIDO other), Знання мов: Russian, Ukrainian, English, German.

Контакти: вул. Еспланадна, 20, офіс 701, Київ, Україна, 01601,
Tel.+38-044-2535962;
e-mail: e.inshekov@unido.org

Має значний досвід у сфері технічного
регулювання та захисту прав споживачів у виробничому секторі та секторі надання послуг. Доктор філософії у галузі державного управління. З 2007 по 2009 рік — перший заступник голови державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики. З 2015 року по теперішній час очолює Державне підприємство
“КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”. Має почесне звання “Заслужений
працівник сфери послуг України”. У 2017 році обрана Головою ради
директорів державних підприємств системи технічного регулювання, що входять до сфери управління Мінекономрозвитку.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер з автоматизації і комплексної механізації машинобудування. Працював інженером-конструктором і начальником конструкторських бюро ВО «Лорта» та   ВО «Львівприлад». З 2002 року директор і засновник ТзОВ НВП «Техноваги» – науково-виробничого підприємства, яке займається розробкою та виробництвом ваг, дозаторів, пакувальних машин, випробувального обладнання. Автор більше 10-ти авторських свідоцтв, патентів на винаходи та наукових публікацій.

Юрій КУЗЬМЕНКО
Заступний генерального директора ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

З 2010 – до сьогодні

Починаючи з 2010 року працює на посаді заступника генерального директора у найбільшому метрологічному центрі України. З того часу почав керувати чотирма інститутами, з яких саме і формується метрологічний напрямок Укрметртестстандарту. Основні напрямки відповідальності: оцінка відповідності, калібрування (як на найвищому рівні, так і рядові), повірка засобів вимірювальної техніки; міжнародна співпраця у сфері метрології; керівник команди близько 300 фахівців.

Розпочав роботу в ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” з 2000 року.
Протягом цього часу послідовно займав посади від рядового інженера до керівника лабораторії та відділу. Забезпечував створення, конструювання та введення в експлуатацію
Національного еталона витрати гарячої води. Був членом робочої групи зі створення нового українського Закону про метрологію та метрологічну діяльність та цілої низки відповідних підзаконних актів.

Пітер ЛАКАТОШ
Постійний радник проекту Twinning “Зміцнення потенціалу Українського національного органу стандартизації”
Ганна ЛІСІНА
Генеральний директор ДП “Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”

З 2017 року генеральний директор державного підприємства «Український
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», за посадою є керівником Національного органу стандартизації України.
Брала учать у Генеральних Асамблеях ISO, CEN та CENELEC, інших міжнародних заходах з питань стандартизації, як в Україні так і закордоном.
Має публікації в науково-практичному журналі «Стандартизація» (Білорусь)
та науково-технічному журналі «Стандартизація, сертифікація, якість» (Україна).

Ерік МАРШАНД
Керівник проекту - Ринкові перспективи та інновації, CEN / CENELEC

З 2010 – до сьогодні

Починаючи з 2010 року працює на посаді заступника генерального директора у найбільшому метрологічному центрі України. З того часу почав керувати чотирма інститутами, з яких саме і формується метрологічний напрямок Укрметртестстандарту. Основні напрямки відповідальності: оцінка відповідності, калібрування (як на найвищому рівні, так і рядові), повірка засобів вимірювальної техніки; міжнародна співпраця у сфері метрології; керівник команди близько 300 фахівців.

Розпочав роботу в ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” з 2000 року.
Протягом цього часу послідовно займав посади від рядового інженера до керівника лабораторії та відділу. Забезпечував створення, конструювання та введення в експлуатацію
Національного еталона витрати гарячої води. Був членом робочої групи зі створення нового українського Закону про метрологію та метрологічну діяльність та цілої низки відповідних підзаконних актів.

З 2017 року генеральний директор державного підприємства «Український
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», за посадою є керівником Національного органу стандартизації України.
Брала учать у Генеральних Асамблеях ISO, CEN та CENELEC, інших
міжнародних заходах з питань стандартизації, як в Україні так і закордоном.
Має публікації в науково-практичному журналі «Стандартизація» (Білорусь) та науково-технічному журналі «Стандартизація, сертифікація, якість» (Україна).

Тетяна МЕЛЬНИЧЕНКО
Начальник відділу міжнародного співробітництва та якості департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Кандидат наук з країнознавства та міжнародних досліджень.

Має значний досвід роботи за напрямом міжнародного співробітництва у сфері
стандартизації, оцінки відповідності та метрології.
Здійснює наукову діяльність, має понад 80 наукових публікацій, є автором методики розрахунку індексу людського розвитку в Україні та прогнозної моделі економічного розвитку в регіонах, низки карт Національного атласу України.
Діяльність пов’язана з виконанням зобов’язань України в рамках СОТ, Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, підготовки до підписання Угоди АСАА; з підготовкою та участю у перемовинах з країнами-торгівельними партнерами України в частині подолання технічних бар’єрів в торгівлі, а також з підготовкою представництва України в міжнародних та регіональних організаціях зі стандартизації, оцінки відповідності та метрології з метою підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного виробника при виході на міжнародні ринки та формування сталої економіки країни в цілому.

Юрій ПОПРУГА
Заступник директора департаменту технічного регулювання  - начальник управління метрології Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Досвід роботи в органах державної влади у сфері метрології складає 16 років. До основних напрямків професійної діяльності належать питання, що стосуються формування та реалізації державної політики у сфері  метрології та метрологічної діяльності.
Основні напрями діяльності фокусуються на розробленні законодавчих та інших нормативно- правових актів у вказаній сфері, координації діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку метрологічної системи України, забезпеченні функціонування національної еталонної бази, організації проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності, здійсненні уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, наданні офіційних роз’яснень законодавства про метрологію та метрологічну діяльність суб’єктам бізнесу.

Дразан ПРИМАРАК
заступник директора Агентства ринкового нагляду Боснії і Герцеговини
Іван САЄВИЧ
Генеральний директор ДП «Івано- Франківськстандартмет рологія»

Досвід управлінської роботи складає 27 років з них 9 років в органах державної влади та 8 років у сфері технічного регулювання.
Серед основних напрямків діяльності – управління, стратегічний та економічний розвиток ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» як наукового метрологічного центру, провідної організації з вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу; координування наукових досліджень та прикладних конструкторських розробок за напрямком підвищення точності обліку природного газу.

Має значний досвід роботи за напрямом міжнародного співробітництва у сфері
стандартизації, оцінки відповідності та метрології.
Здійснює наукову діяльність, має понад 80 наукових публікацій, є автором методики розрахунку індексу людського розвитку в Україні та прогнозної моделі економічного розвитку в регіонах, низки карт Національного атласу України.
Діяльність пов’язана з виконанням зобов’язань України в рамках СОТ, Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, підготовки до підписання Угоди АСАА; з підготовкою та участю у перемовинах з країнами-торгівельними партнерами України в частині подолання технічних бар’єрів в торгівлі, а також з підготовкою представництва України в міжнародних та регіональних організаціях зі стандартизації, оцінки відповідності та метрології з метою підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного виробника при виході на міжнародні ринки та формування сталої економіки країни в цілому.

Досвід роботи в органах державної влади у сфері метрології складає 16 років. До основних напрямків професійної діяльності належать питання, що стосуються формування та реалізації державної політики у сфері  метрології та метрологічної діяльності.
Основні напрями діяльності фокусуються на розробленні законодавчих та інших нормативно- правових актів у вказаній сфері, координації діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку метрологічної системи України, забезпеченні функціонування національної еталонної бази, організації проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності, здійсненні уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, наданні офіційних роз’яснень законодавства про метрологію та метрологічну діяльність суб’єктам бізнесу.

Досвід управлінської роботи складає 27 років з них 9 років в органах державної влади та 8 років у сфері технічного регулювання.
Серед основних напрямків діяльності – управління, стратегічний та економічний розвиток ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» як наукового метрологічного центру, провідної організації з вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу; координування наукових досліджень та прикладних конструкторських розробок за напрямком підвищення точності обліку природного газу.

Рімантас САНАЄВАС
Директор Литовського інституту стандартів
Володимир СКЛЯРОВ
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар - директор наукового центра законодавчої метрології, міжнародного співробітництва та інформаційних технологій, ННЦ «Інститут метрології»

Народився: 22 травня 1969 р., м. Харків.
Освіта: закінчив у 1991 році Харківський інститут радіоелектроніки, 2008 – кандидат технічних наук, 2013 – старший науковий співробітник.
Трудова діяльність: 1991 – 1997 – інженер ННЦ «Інститут метрології»;

1997 – 2005 – молодший науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології»;

2005 – 2008 – науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології»;

2008 – 2009 – старший науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології»;

2009 – начальник лабораторії іонізуючих випромінень та ядерних констант ННЦ «Інститут метрології»;

2009 – по теперішній час – учений секретар ННЦ «Інститут метрології» ;

2016 – по теперішній час – доцент кафедри світлотехніки та джерел світла Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетоваза сумісництвом.

Андрій ЧУБКО
Директор ТзОВ «Хліб-Трейд»

Закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю товарознавство і експертиза товарів. У хлібопекарській галузі вже 15 років.

Аліна ШИШКІНА
Директор департаменту розвитку експорту Мінекономрозвитку

Має значний досвід роботи у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, двостороннього та багатостороннього
співробітництва, виставково-ярмаркової діяльності в Україні і за кордоном.
Працює в структурі Мінекономрозвитку з 2006 року. З минулого року займає посаду директора департаменту розвитку експорту Мінекономрозвитку,
організовуючи роботу щодо реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної та
зовнішньоторговельної політики, імплементації Національної експортної стратегії, забезпечує та координує роботу Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України та її робочих груп, розробляє пропозиції стосовно запровадження та реалізації механізму державної підтримки експортоорієнтованих секторів промисловості України, забезпечує роботу національних експозицій України на
всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках.

Народився: 22 травня 1969 р., м. Харків.
Освіта: закінчив у 1991 році Харківський інститут радіоелектроніки, 2008 – кандидат технічних наук, 2013 – старший науковий співробітник.
Трудова діяльність: 1991 – 1997 – інженер ННЦ «Інститут метрології»;

1997 – 2005 – молодший науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології»;

2005 – 2008 – науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології»;

2008 – 2009 – старший науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології»;

2009 – начальник лабораторії іонізуючих випромінень та ядерних констант ННЦ «Інститут метрології»;

2009 – по теперішній час – учений секретар ННЦ «Інститут метрології» ;

2016 – по теперішній час – доцент кафедри світлотехніки та джерел світла Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетоваза сумісництвом.

Закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю товарознавство і експертиза товарів. У хлібопекарській галузі вже 15 років.

Має значний досвід роботи у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, двостороннього та багатостороннього
співробітництва, виставково-ярмаркової діяльності в Україні і за кордоном.
Працює в структурі Мінекономрозвитку з 2006 року. З минулого року займає посаду директора департаменту розвитку експорту Мінекономрозвитку,
організовуючи роботу щодо реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної та
зовнішньоторговельної політики, імплементації Національної експортної стратегії, забезпечує та координує роботу Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України та її робочих груп, розробляє пропозиції стосовно запровадження та реалізації механізму державної підтримки експортоорієнтованих секторів промисловості України, забезпечує роботу національних експозицій України на
всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках.

Олександр ЮРЧАК
Генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України

Має більше 30 років досвіду в управлінні компаніями на ринках промислової автоматизації та електротехніки, інжинірингу та машинобудування. Більше 11 років працював в міжнародній компанії Schneider Electric, потім в українських CTS Group, НПО ім. Фрунзе, Держагентстві по інвестиціям. Працював на міжнародних ринках в РФ-СНД, Франція, Східна Європа. З 2011 очолює Асоціацію «підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ), є головою Технічного комітету 185. АППАУ є також розробником проекту національної стратегії «Індустрія 4.0».

Валентина ЯНОВИЧ
Начальник управління оцінки відповідності та технічних регламентів департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Досвід роботи в органах державної влади у сфері технічного регулювання складає 20 років. Сфера професійної діяльності охоплює питання, що стосуються формування та реалізації державної політики у сфері  оцінки відповідності, технічних регламентів та акредитації. Основні напрями діяльності фокусуються на розробленні законодавчих та інших нормативно-правових актів у вказаних сферах, координації діяльності з розроблення технічних регламентів, призначенні та моніторингу органів з оцінки відповідності, моніторингу національного органу України з акредитації, наданні офіційних роз’яснень суб’єктам бізнесу з актуальних питань у сфері оцінки відповідності, технічних регламентів та акредитації.

Має більше 30 років досвіду в управлінні компаніями на ринках промислової автоматизації та електротехніки, інжинірингу та машинобудування. Більше 11 років працював в міжнародній компанії Schneider Electric, потім в українських CTS Group, НПО ім. Фрунзе, Держагентстві по інвестиціям. Працював на міжнародних ринках в РФ-СНД, Франція, Східна Європа. З 2011 очолює Асоціацію «підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ), є головою Технічного комітету 185. АППАУ є також розробником проекту національної стратегії «Індустрія 4.0».

Досвід роботи в органах державної влади у сфері технічного регулювання складає 20 років. Сфера професійної діяльності охоплює питання, що стосуються формування та реалізації державної політики у сфері  оцінки відповідності, технічних регламентів та акредитації. Основні напрями діяльності фокусуються на розробленні законодавчих та інших нормативно-правових актів у вказаних сферах, координації діяльності з розроблення технічних регламентів, призначенні та моніторингу органів з оцінки відповідності, моніторингу національного органу України з акредитації, наданні офіційних роз’яснень суб’єктам бізнесу з актуальних питань у сфері оцінки відповідності, технічних регламентів та акредитації.

Контакти:

з питань участі у заході прохання звертатись до

Марти ГОЛОВКО

Задати питання спікерам

Відповідь буде отримана гарантовано під час форуму

День #1

23.05.2019

День #2

24.05.2019