НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Про національну стандартизацію

Рубрика “Національна стандартизація” містить:

 • нормативно-правову базу, яка регулює діяльність у сфері стандартизації;
 • посилання на офіційний веб-сайт Мінекономрозвитку, де міститься інформація про переліки національних стандартів для цілей технічних регламентів;
 • посилання на офіційний веб-сайт ДП “УкрНДНЦ”, яке виконує функції національного органу стандартизації, де міститься інформація про:
  – національні стандарти;
  – національні технічні комітети стандартизації;
  – програму робіт з національної стандартизації;
  – магазин стандартів;
 • найбільш типові питання представників бізнесу та відповіді на них.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Угода про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі (Угода ТБТ СОТ)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Глава 3 "Технічні бар’єри у торгівлі", статті 53-58)

Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про стандартизацію"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації"

Наказ Мінекономрозвитку від 02.02.2015 № 76 "Про затвердження Положення про керівну раду національного органу стандартизації" (зареєстровано у Мін’юсті 18.02.2015 за
№ 186/26631)

Наказ Мінекономрозвитку від 09.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про комісію з апеляцій та Порядку розгляду нею апеляцій" (зареєстровано у Мін’юсті 23.02.2015 за
№№ 208/26653, 209/26654)

Наказ Мінекономрозвитку від 05.10.2016 № 1685 "Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації" (зареєстровано у Мін’юсті 27.10.2016 за № 1402/29532)

Наказ Мінекономрозвитку від 19.12.2016 № 2094 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів"

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ

Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики

Інтернет магазин нормативних документів

Програма робіт з національної стандартизації

Переліки національних стандартів під технічні регламенти

Національні стандарти, на які є посилання в нормативно-правових актах

ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Каталог технічних комітетів стандартизації

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

___Прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу не суперечить вимогам законодавства.
___Статтею 7 Закону України “Про стандартизацію” визначено, що національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації.
___Прийняття міжнародних та регіональних стандартів як національних методом підтвердження дозволяє скоротити терміни їх прийняття, а також фінансові витрати, у тому числі державного бюджету, необхідні для прийняття їх методом перекладу.
___Відповідно до міжнародної та європейської практики саме бізнес фінансує роботи із стандартизації, оскільки застосування стандартів сприяє веденню бізнесу, підвищенню конкурентоспроможності продукції та впровадженню новітніх технологій та інновацій.
___Із загальної кількості 12969 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими методом перекладу прийнято – 6380.
___У 2018 році заплановано до розроблення методом перекладу за рахунок бюджетних програм Мінекономрозвитку – 772 (роботи проводяться на постійної основі з 2001 року).

___ДП “УкрНДНЦ” відповідно до Закону України “Про стандартизацію” та згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №1163 з 03 січня 2015 виконує функції національного органу стандартизації.
___Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про стандартизацію” національний орган стандартизації формує та веде національний фонд нормативних документів, складає та веде каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики.
___Актуальну інформацію щодо чинності національних стандартів, наявності змін та поправок до них та іншу інформацію щодо нормативних документів можна отримати, скориставшись офіційною електронною версією каталогу у вільному доступі на сайті ДП “УкрНДНЦ” або на сайті інтернет-магазину.
___Отже, користувачі мають всю необхідну інформацію про національні стандарти у вільному доступі.
___Усі версії Каталогу, які розміщені на сайтах інших організацій, можливо використовувати тільки як довідковий матеріал, інформація в них не носить офіційного характеру.

___На цей час існує заборгованість з видання національних стандартів (далі – “заборгованість”), що становить близько 1942 НД  і виникла впродовж попередніх років (≈ з 2003 р.) та продовжує збільшуватись у зв’язку із:

 • прийняттям та набуттям чинності великої кількості національних стандартів;
 • обмеженою (нерівнозначною) кількістю фахівців верстальників, редакторів-коректорів, що працюють над їх виданням;
 • відсутністю електронної платформи процесу стандартизації тощо.

___Також кількість національних стандартів, яку може видати видавничо-поліграфічний відділ ДП “УкрНДНЦ”, залежить від кількості сторінок таких стандартів, яка останніми роками помітно зростає.
___У зв’язку із зазначеним вище план видавничо-поліграфічного відділ ДП “УкрНДНЦ” із видання НД на місяць формується відповідно до листів розробників НД та замовлень користувачів НД.
___Тому, з огляду на зазначене вище «повернення до попередньої практики» на цей час не можливе.
___З метою ліквідації (зменшення) заборгованості з видання НД та забезпечення доступності всіх заінтересованих сторін до національних стандартів ДП “УкрНДНЦ” у 2018 році проведено тендери на закупівлю за бюджетні кошти послуг з виготовлення сторонніми організаціями оригінал-макетів національних стандартів для їх видання. ДП “УкрНДНЦ” намагається дотримуватись термінів видання національних стандартів відповідно до пункту 6.10.3 ДСТУ 1.2:2015.

___Національний фонд нормативних документів забезпечує розповсюдження національних стандартів на платній основі для установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності та виду діяльності, громадян та їх об’єднань із додержанням чинного законодавства України.
___Відповідно до статті 24 Закону України “Про стандартизацію”:
___– національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та розроблені______національним органом стандартизації каталоги видаються, відтворюються та розповсюджуються національним органом стандартизації (частина перша);
___– інформаційні послуги надаються Національним органом стандартизації на договірних засадах шляхом видання, відтворення та розповсюдження офіційних текстів національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них. Згідно ч. 4
___Розповсюдження копій нормативних документів на платній основі є європейською та міжнародною практикою і є одним із джерел фінансування роботи органів стандартизації.
___У зв’язку з цим, ДП “УкрНДНЦ” розповсюджує офіційні копії та належним чином завірені витяги з нормативних документів на платній основі.
___Можливість безкоштовно ознайомитись із текстами будь-яких стандартів, каталогів та класифікаторів, наявних у Національному фонді нормативних документів, надається лише у читальній залі фонду за адресою: м. Київ вул. Святошинська, 2, к. 307.
___Також відповідно до політики міжнародних та європейських організацій з стандартизації ISO, IEC, CEN і CENELEC технічні комітети стандартизації отримують безкоштовно міжнародні та європейські стандарти з метою їх розроблення як національні методом перекладу.

___Офіційні електронні копії нормативних документів наразі розповсюджує тільки ДП “УкрНДНЦ”.
___Розповсюдження здійснюється двома способами:
___— через сайт інтернет-магазину стандартів shop.uas.org.ua
___— надається можливість завантажити оплачені копії у власному кабінеті Клієнта,
___— за індивідуальним замовленням Клієнта, копії надсилаються на електронну адресу замовника.
___Електронні копії захищаються унікальним QR-кодом, який наноситься на першу сторінку виготовленої копії, в якому зашифровані дані про проданий нормативний документ, замовника, розповсюджувача, дату продажу. Код за потреби можливо верифікувати (розшифрувати) і підтвердити чи спростувати дані про кінцевого користувача кожної окремої копії.
___Електронні копії, що завантажуються з власного кабінету Клієнта в інтернет-магазині стандартів додатково супроводжуються окремим файлом з QR-кодом та ліцензією. Номер ліцензії вказаний на першій сторінці виготовленої копії. Ліцензію можна перевірити  у відповідному розділі___сайту інтернет-магазину.
___У разі невідповідності наявних ознак на копії ідентифікаційним ознакам офіційної копії, така копія вважається недійсною.

___Ні, не потрібно.
___Проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них не підлягають погодженню з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами (частина перша статті 21 Закону України “Про стандартизацію”.

НЕ ЗНАЙШЛИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ?