МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Про міжнародну діяльність

Рубрика “Міжнародна діяльність” містить необхідну інформацію щодо міжнародної діяльності в сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності, а саме:

  • перелік міжурядових та міжвідомчих угод;
  • про членство України в міжнародних та регіональних організаціях;
  • про участь України в багатосторонньому та двосторонньому співробітництві з країнами-торгівельними партнерами;
  • про Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА);
  • найбільш типові питання представників бізнесу та відповіді на них

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Перелік міжнародних договорів у сфері технічного регулювання, укладених з країнами-торговельними партнерами України (на грудень 2018 року)

Інформація щодо членства Мінекономрозвитку в міжнародних, європейських і регіональних організаціях зі стандартизації, метрології та оцінки відповідності

Україна представлена у 9 міжнародних, європейських і регіональних організаціях зі стандартизації, метрології та оцінки відповідності:

- Міжнародній організації зі стандартизації (ISO) як повноправний член

- Міжнародній електротехнічній комісії (IEC) як повноправний член

- Європейському комітеті зі стандартизації (СЕN) як організація – компаньйон

- Європейському комітеті зі стандартизації в електротехніці (CENELEC) як організація – компаньйон

- Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) як член- кореспондент

- Генеральній конференції з мір і ваги (СGPM) як повноправний член

- Організації Євразійського співробітництва державних метрологічних установ (СООМЕТ) як повноправний член

- Європейській асоціації національних метрологічних інститутів (EURАMET) як організація-партнер

- Міждержавній раді зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) як повноправний член

Інформація щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (АСАА)

_____Зобов’язання України щодо приведення національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС у сфері технічного регулювання визначені Главою 3 “Технічні бар’єри в торгівлі” (статті 53−58) розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).
_____Ця Глава містить положення та передбачає, що спрощення доступу до відповідних ринків сторін ґрунтується на технічних регламентах, системах стандартизації, метрології, акредитації, ринкового нагляду та робіт з оцінки відповідності, визначених в Угоді про технічні бар’єри Світової організації торгівлі (далі – Угода ТБТ СОТ), а також на зобов’язанні України щодо поступового досягнення відповідності з вимогами до системи технічного регулювання, викладених у актуальних  директивах, рішеннях та регламентах Європейського Союзу (далі – ЄС).
_____З метою виконання положень Угоди про асоціацію найважливішими завданнями для української сторони на сьогодні є;
_____– підготовка до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА);
_____– прийняття і впровадження горизонтального та вертикального законодавства в частині технічного регулювання для адаптації із зазначенням термінів визначених у  Додатку ІІІ до Глави 3 Розділу IV Угоди про асоціацію.
_____До основної Угоди про асоціацію як окремий протокол у майбутньому буде додана Угода АСАА, яка охоплює один або кілька секторів, що перелічені у Додатку ІІІ, після повного узгодження галузевого та горизонтального законодавства України, інституцій та стандартів з галузевим і горизонтальним законодавством, інституціями та стандартами ЄС. Додаток ІІІ визначає 27 секторів промислової продукції, галузеве законодавство щодо яких повинно бути приведено у відповідність до законодавства ЄС з метою укладання Угоди АСАА.
_____Угода АСАА передбачатиме, що торгівля товарами між сторонами в секторах, що охоплені цією Угодою, проводитиметься на тих самих умовах, які застосовуються в торгівлі товарами між державами-членами ЄС, тобто і Україна, і країни-члени ЄС взаємно визнаватимуть результати робіт з оцінки відповідності без необхідності проведення дублюючих процедур оцінки відповідності в країні-імпортері.
_____Для забезпечення підписання Угоди АСАА українська сторона має:
_____– досягти повного узгодження національного законодавства із законодавством ЄС, у тому числі прийняття технічних регламентів на основі європейських директив;
_____– прийняти гармонізовані стандарти, які є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
_____– забезпечити діяльність інституцій (національний орган стандартизації; органи з оцінки відповідності, які мають здійснювати свою діяльність на рівні відповідних органів в ЄС; Національне агентство з акредитації України; органи ринкового нагляду) згідно з європейською практикою.
_____У разі укладення Угоди АСАА буде забезпечено вільний доступ окремих видів промислової продукції, в першу чергу, спільно визначених пріоритетних секторів промислової продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини) на ринки сторін на основі взаємного визнання сертифікатів відповідності на цю продукцію.
_____Подальші кроки України з адаптації законодавства будуть призводити до включення до Угоди АСАА інших видів промислової продукції згідно з Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію.
_____До того часу, як буде підписано Угоду АСАА і доповнено як протокол до Угоди про асоціацію, в торгівлі між Сторонами, як і на сьогодні, застосовуватиметься Угода про технічні бар’єри у торгівлі Світової організації торгівлі.
_____На сьогодні за результатами низки спільних засідань з представниками Європейської Комісії щодо визначення ступеню готовності української системи технічного регулювання до офіційного оцінювання Сторонами погоджено Дорожню карту заходів щодо підписання Угоди АСАА та наразі забезпечується її реалізація.

НЕ ЗНАЙШЛИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ?

Задати питання