Вебінар щодо особливості маркування продукції знаком СЕ

Бізнес навчали як відповідати вимогам ЄС

Як здійснити перехід від доринкового до після-ринкового контролю? Як виробнику забезпечити відповідність своїх товарів? Як самостійно задекларувати продукцію?


Аби підвищити обізнаність бізнесу з цих та низки інших питань зовнішній консультант Торгово-промислової палати України Галина Перепелиця провела вебінар на тему: «Хочете експортувати продукцію до ЄС?
Покроковий алгоритм доведення відповідності».


Навчання відбулося 10 жовтня в місті Дніпро, у рамках Міжнародного форуму з питань технічного регулювання «Пошук інноваційних шляхів розвитку інфраструктури якості України».


У ході вебінару бізнес, на прикладах товарів, одержав чіткий алгоритм дій, що мають робити підприємства, щоб довести відповідність. Йшлося про принцип оцінки відповідності продукції на основі ризиків для споживачів; знак СЕ; гармонізовані стандарти та презумпцію відповідності тощо.


Втім, питання бізнесу були пов’язані не тільки з технічним регулюванням, але й підтвердженням безпеки харчової продукції, особливо тваринного походження. Це пов’язано с тим, що раніше МЕРТ регулювало питання харчової безпеки та технічного регулювання. В ході вебінару були надані роз’яснення щодо принципів та підходів у регулюванні різних товарних секторів та інституцій.


Нижче наводимо ТОП-5 найпоширеніших питань та відповіді на них від наших експертів.

– Наявність технічного файлу та складання декларації про відповідність.

Виробник на вимогу партнера оформлює декларацію про відповідність, іноді не маючи технічного файлу. Надано роз’яснення, що «Відповідність доводить лише документація. У разі будь-якої зміни (наприклад, зміни постачальника) необхідно оновлювати документацію на продукт».

Методи підтвердження безпеки в ході процесу оцінки відповідності – гармонізовані стандарти або інші заходи із забезпечення відповідності: застосування інших стандартів; випробування; розробка інструкцій з
користування/ експлуатації, розміщення попереджувальних написів (у тому числі на етикетках); відбір зразків; забезпечення якості; перепроектування.
Вибір методу забезпечення відповідності залежить від виробника.

Підтвердження відповідності кільком регламентам одночасно – різні або єдина декларація?
Єдина декларація про відповідність вимагається у випадках, коли продукт підпадає під сферу регулювання кількох актів гармонізаційного законодавства, які вимагають складання декларації про відповідність вимогам. Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, що містить усі відповідні окремі декларації про відповідність.

Маркування СЕ – коли це потрібно? Які товари повинні маркуватися, а які – ні? Чи є СЕ-маркування підтвердженням якості та виготовленням товару в ЄС?
Роз’яснення: СЕ маркування – це підтвердження того, що виріб відповідає основним вимогам директив і гармонізованим стандартам Європейського Союзу; продукт пройшов процедуру оцінки відповідності директивам; виріб не є шкідливим (небезпечним) для здоров’я його споживачів, а також нешкідливий для навколишнього середовища.

Якщо не існує окремих технічних регламентів на продукцію, як підтверджувати її відповідність?
– вимогам Загальної директиви про безпеку продукції.
– Придбання стандартів та їх офіційний переклад. Деякі українські стандарти прийняті англійською мовою (відсутність коштів на переклад). Виробник може ініціювати переклад, але за власні кошти, або користуватися
англійською версією.
– Вступ в дію окремих регламентів – згідно з планом заходів МЕРТ.
– Признання випробувань та оцінки відповідності від українських ООВ та лабораторій на ринку ЄС
– з юридичної точки зору це прийнято, але споживач (імпортер продукту) може вимагати пройти перевірку та тестування у лабораторіях ЄС.
– Відповідальність виробника у разі залучення до процесу ООВ – Виробник несе відповідальність,
навіть якщо зовнішній ООВ був залучений до процесу доведення відповідності.

Відповіді на питання, які були озвучені на вебінарі

∗∗∗

Вебінар проводиться за сприяння Уряду Німеччини в рамках проекту “Покращення рамкових умов для торгівлі в Україні”, який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Задати питання