Вебінар: «Система НАССР – коротко про головне»

Система НАССР – коротко про головне

Запрошуємо представників бізнесу та їхніх об’єднань, організацій і підприємств інфраструктури якості взяти участь у вебінарі на тему: «Система НАССР – коротко про головне», що відбудеться 21 вересня 2021 року об 11:00 годині.

На сьогодняшній день законодавство України щодо безпечності харчових продуктів вимагає від операторів ринку, які задіяні в харчовому ланцюгу – від лану до столу , розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних чинників та контролю у критичних точках.

Під час вебінару, що анонсується, представники ДП «Миколаївстандарт-метрологія»нададуть інформацію щодо законодавчих та основних вимог системи НАССР при впровадженні та в процесі її поліпшення на підприємствах, які здійснюють діяльність з виробництва, зберігання, постачання, реалізації харчової продукції та в закладах громадського харчування

ПРОГРАМА

10:30-11:00 Підключення до вебінару
11:00-11:15 Відкриття вебінару. Вітальні слова

Проблемні питання під час сертифікації СУБХП

Ірина РОМАНЕНКО, директор ДП «Миколаївстандартметрологія»

11:15-11:20 Загальні відомості про послуги, що надаються структурними підрозділами ДП «Миколаївстандартметрологія» (Органом з сертифікації систем управління, Органом з оцінки відповідності, відділом інспектування та стандартизації)

Олена КРЕМЕНЕЦЬКА, в. о. заступника директора з питань стандартизації, якості та наукової діяльності – начальник центру оцінки відповідності ДП «Миколаївстандартметрологія»

11:20-11:25 ·       Важливість впровадження  системи управління безпечності харчових продуктів  (НАССР) в закладах громадського харчування в освітніх установах.

·        

·       Михайло ГИЛЬ ,  декан факультету ТВППТСБ Миколаївського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор, член НААН України, академік НАНВО України, Відмінник аграрної освіти і науки України ІІІ, ІІ ст.

11:25-11:30 Правові вимоги, обовʹязки  та відповідальність операторів ринкузгідно законодавства   

  Світлана  КОРОВАНЕНКО, начальник юридичного відділу ДП «Миколаївстандартметрологія»

11:30-11:45 Документація системи НАССР

Вимоги до впровадження програм-передумов системи НАССР

 (належне планування приміщень, територій, комунікацій, вимоги до стану обладнання, приміщень, ППР, водопідготовка, чистота поверхонь, захист продуктів від сторонніх домішок та перехресного забруднення, поводження з відходами, специфікації до сировини та контроль за постачальниками, вхідний контроль, контроль за шкідниками, зберігання токсичних сполук, контроль зберігання та транспортування та технологічного процесу, навчання персоналу, особиста гігієна персоналу, маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів)

 

Світлана КРАВЧУК, начальник відділу систем управління
ДП «Миколаївстандартметрологія»

11:45-11:50 Моніторинг технологічного процесу за допомогою метрологічного забезпечення виробництва

Юрій ШЕВЦОВ, заступник директора з метрології ДП «Миколаївстан-дартметрологія»

11:50-11:55 Контроль продукції в харчовому ланцюгу «від лану до столу»  

Наталья ГРИГОРʹЄВА, начальник випробувальної лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія»

11:55-12:00 Спроможність  виробничих лабораторій у процесі впровадження та підтримування системи НАССР

 

Наталья ЛІТВІНЧУК , провідний інженер відділу систем управління ДП «Миколаївстандартметрологія»

12:00-12:05 Актуальні питання щодо інформування споживачів та маркування харчових продуктів

Тетяна СЕРГЕЄВА, провідний інженер відділу стандартизації та інспектування ДП «Миколаївстандартметрологія»

12.05:12:10 Можливості які надає впроваджена/сертифікована СУБХП (НАССР)  на харчовому підприємстві

Олена БУТ, директор ТОВ «Лакомка»

12:10-12:30 Обговорення, підведення підсумків.

Завершення вебінару.

Участь у заході безкоштовна.

Реєстрація

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Задати питання