Вебінар ДП «Харківстандартметрологія» (оновлено)

В межах інформаційно-просвітницької кампанії, започаткованої Мінекономіки України для підвищення рівня інформованості представників бізнесу щодо змін у сфері технічного регулювання, ДП «Харківстандартметрологія» 2 вересня 2021 року провело вебінар з нагоди 120-ї річниці заснування в Харкові першої в Україні повірочної палатки за темою: «Актуальні питання оцінки відповідності, стандартизації, метрологічної діяльності, випробувань, які реалізує ДП «Харківстандартметрологія». Співпраця ДП «Харківстандартметрологія» з підприємствами регіону та України усіх форм власності».

У вебінарі взяв участь 121 учасник, серед них – представники Харківської облдержадміністрації, Харківської торгово-промислової палати, державних центрів системи технічного регулювання України, зацікавлених підприємств і організацій.

Модератором заходу виступив експерт проєкту GIZ «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію ЄС – Україна у сфері торгівлі» Денис Базілевич.

З вступним словом до учасників вебінару звернувся генеральний директор ДП «Харківстандартметрологія» Володимир Величко. Він окреслив історичні віхи та сьогодення підприємства, звернувши особливу увагу на вирішення тих завдань, які сьогодні стоять перед його фахівцями у зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію України з ЄС.

З доповіддю про спроможність ДП «Харківстандартметрологія» з надання послуг підприємцям у сфері технічного регулювання виступив заступник генерального директора із стандартизації ДП «Харківстандартметрологія» Віктор Агарков. Він зосередився на стратегічних пріоритетах підприємства, якими є підвищення кваліфікації персоналу, інвестування в сучасне технологічне обладнання, об’єктивність та достовірність результатів робіт. Завдяки цій стратегії ДП «Харківстандартметрологія» на високому технічному рівні кваліфіковано надає всі необхідні послуги з технічного регулювання підприємствам Харківської області та інших регіонів.

Про можливості ДП «Харківстандартметрологія» з надання метрологічних послуг розповів заступник генерального директора з метрології та наукової роботи по метрологічному забезпеченню вимірювань ДП «Харківстандартметрологія» Володимир Чепела. Він навів приклади унікальних метрологічних робіт, які завдяки високій кваліфікації за допомогою високоточних еталонів виконують фахівці підприємства.

Досвідом роботи з випробувань промислової продукції поділився директор Державного випробувального центру «Електромаш» ДП «Харківстандартметрологія» Микола Череватенко. Зокрема, він торкнувся таких напрямків діяльності, як: випробування світлотехнічних приладів, випробування з електромагнітної сумісності, випробування низьковольтного обладнання, випробування будівельної продукції.

Питання оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання розкрив у своїй доповіді Володимир Князєв, керівник науководослідного відділу електромагнітної сумісності та безпеки НДПКІ «Молнія» Національного технічного університету «ХПІ», відповідальний секретар ТК 22 «Електромагнітна сумісність».

Про можливості випробувальної бази Державної випробувальної лабораторії (ДВЛ) харчової та сільськогосподарської продукції ДП «Харківстандартметрологія» розповіла завідувач ДВЛ ДП «Харківстандартметрологія» Олена Дуліна. Лабораторія має 30-річний досвід контролю харчової продукції та продовольчої сировини як за показниками безпеки, так і за якісними показниками. Вона є однією з найбільш оснащених в Україні лабораторій високоточним аналітичним обладнанням зарубіжних фірм (Японії, Німеччини, США, Швейцарії, Нідерландів). Для забезпечення високої якості результатів і підтвердження своєї компетентності ДВЛ бере участь в програмах професійного тестування випробувальних лабораторій, як національних, так і міжнародних, які проводяться координаторами Великої Британії, Франції та Швейцарії. Позитивні результати, отримані в програмах тестування, підтверджують високу кваліфікацію співробітників, достовірність проведених результатів випробувань і є незаперечним аргументом для клієнтів і аудиторів.

Досвідом сертифікації систем управляння за напрямками діяльності (ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ EN ISO 13485) та сертифікаціє систем управління безпечністю харчових продуктів НАССР (ISO 22000) поділився начальник відділу сертифікації систем управління ДП «Харківстандартметрологія» Михайло Рогов.

Про діяльність підприємства з оцінки стану вимірювань в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ISO 10012:2005 доповів начальник відділу прикладної метрології вимірювальних систем та процесів ДП «Харківстандартметрологія» Олег Новомодний.

Про результати міжлабораторних звірень та перевірки професійного рівня випробувальних і калібрувальних лабораторій, які організує ДП «Харківстандартметрологія» як єдиний провайдер перевірки професійного рівня калібрувальних та випробувальних лабораторій України, розповів інженер з метрології ДП «Харківстандартметрологія» Ігор Коржов.

Після закінчення основної частини вебінару представники бізнесу мали можливість задати фахівцям ДП «Харківстандартметрологія» питання з технічного регулювання, які виникають у процесі їхньої діяльності, та отримати кваліфіковані відповіді. Таке он-лайн спілкування бізнесу з фахівцями дає змогу обмінятись напрацюваннями та знаходити відповіді на актуальні питання сьогодення.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Задати питання