АКРЕДИТАЦІЯ

Про акредитацію

Рубрика “Акредитація” містить:

  • загальну інформацію щодо національної системи акредитації в Україні;
  • посилання на офіційний веб-сайт Національного агентства з акредитації в Україні (НААУ), де міститься інформація про:
    – нормативно-правові засади діяльності НААУ;
    – реєстр акредитованих органів з оцінки відповідності;
    – міжнародну діяльність НААУ.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АКРЕДИТАЦІЇ В УКРАЇНІ

___Акредитація органів з оцінки відповідності (далі – акредитація) – засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.
___Одним з основних принципів діяльності з акредитації є принцип добровільності акредитації.
___Акредитація здійснюється відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національними стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації національним органом України з акредитації.
___Національний орган України з акредитації може акредитувати органи з оцінки відповідності, а саме:
___– випробувальні та калібрувальні лабораторії;
___– органи із сертифікації продукції, процесів та послуг;
___– органи із сертифікації систем якості, систем управління якістю, систем
___– екологічного управління;
___– органи із сертифікації персоналу;
___– органи з інспектування;
___– інші органи з оцінки відповідності.
___У випадках, встановлених законодавством, національний орган України з акредитації може акредитувати інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчувати компетентність осіб щодо провадження діяльності іншої, ніж оцінка відповідності.
___Національним органом України з акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ). НААУ є державною організацією, яка утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність.

НЕ ЗНАЙШЛИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ?

Задати питання